26 - 45 - M/01 Telekomunikace

Základní údaje

Délka přípravy:4 roky

Obor je určen:pro chlapce a dívky

Základní podmínky pro přijetí:úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ

Způsob ukončení přípravy:dobrý prospěch na ZŠ, splnění požadavků přijímacích zkoušek, dobré umístění v soutěžích

Poskytované vzdělání:maturitní zkouška po 4. ročníku střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Charakteristika obsahu vzdělání

Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují znalost žáků ze základní školy a vytvářejí předpoklady pro další odborné vzdělávání žáků. Nespornou výhodou tohoto oboru je výuka dvou cizích jazyků (anglický a německý jazyk) a pestrost odborných předmětů, které žákům umožňují širší uplatnění na trhu práce.

Nosnými odbornými předměty jsou telekomunikační technika, počítačové sítě, programové a vývojové aplikace, aplikační software a hardware. Značná část hodin je také věnována praktické výuce ve speciálních učebnách.

Výuka v předmětech informačních a komunikačních technologiích je koncipována jako příprava pro závěrečné testy mezinárodního certifikátu na PC (ECDL).

 

Uplatnění absolventů v praxi

Absolventi oboru vzdělání Telekomunikace najdou své uplatnění především při montáži, demontáži, zkoušení, obnovování a provozní údržbě telekomunikačních, bezpečnostních a zabezpečovacích zařízení, výrobě, montáži a opravách radiokomunikačních zařízení, zabezpečování technického provozu telekomunikačních a datových sítí a zajišťování telekomunikačních služeb. Dále dokáží propojit moderní prvky IT, jako jsou kamerové systémy, bezpečností a zabezpečovací systémy, systémy ochrany majetku, elektronická požární signalizace a systémy inteligentních domů.

Možnými uplatněními absolventů jsou technik radiokomunikací, přenosových zařízení, telekomunikačních služeb, radiokomunikačních zařízení, spojovacích zařízení, počítačových sítí, výpočetní techniky, dispečer telekomunikačního provozu a kontrolor telekomunikačních zařízení. 

 

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi studijního oboru Telekomunikace jsou velmi dobře připraveni na studium vyšších odborných či vysokých škol technického zaměření. Jedná se především o obory elektrotechnické, ekonomické či obory zaměřené na výpočetní techniku.

 

Kontakt

Střední průmyslová škola
T.G. Masaryka 3
357 33 Loket

Telefon: 352 684 084
Fax: 352 684 084

E-mail: spsloket@spsloket.cz

všechny kontakty