Maturitní zkoušky

V souladu s ustanovením § 79 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, určuji pro jednotlivé obory vzdělání nabídku povinných a nepovinných zkoušek konaných v profilové části maturitních zkoušek

Info pro maturanty

Je nutné, aby se maturanti, kteří se přihlašují k opravné MZ v jarním zkušebním období 2017, dostavili nejpozději do 1.12.2016 na SPŠ Loket, p.o. a vyplnili přihlášku. Po vyplnění přihlášky bude třeba v průběhu prosince navštívit školu ještě jednou (přesné datum bude stanoveno) a převzít výpis z registru přihlášek. Doporučujeme se předem telefonicky domluvit se ZŘŠ

Kontakt

Střední průmyslová škola
T.G. Masaryka 3
357 33 Loket

Telefon: 352 684 084
Fax: 352 684 084

E-mail: spsloket@spsloket.cz

všechny kontakty