18 - 20 - M/01 Informační technologie

Základní údaje

Délka přípravy:4 roky

Obor je určen:pro chlapce a dívky

Základní podmínky pro přijetí:úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ

Způsob ukončení přípravy:dobrý prospěch na ZŠ, splnění požadavků přijímacích zkoušek, dobré umístění v soutěžích

Poskytované vzdělání:maturitní zkouška po 4. ročníku střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Charakteristika obsahu vzdělání

 

První ročník je pro všechny žáky jednotný, až na konci 1. ročníku si žáci zvolí specializaci – Informatiku v ekonomice nebo Aplikace osobních počítačů.

Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují znalost žáků ze základní školy a vytvářejí předpoklady pro další odborné vzdělávání žáků. S ohledem na uplatnění je v českém jazyce a literatuře kladen důraz na rozvoj komunikativních schopností a dovedností správného písemného projevu. Žáci si osvojují anglický jazyk včetně technické angličtiny, který má v současné době v informačních dominantní pozici. Žáci se specializací Informatika v ekonomice si pak od druhého ročníku volí i další cizí jazyk.

 

Nosnými odbornými předměty pro obor Aplikace osobních počítačů jsou počítačové sítě, operační systémy, hardware, programování, tvorba webových stránek, grafické systémy a aplikace na PC, doplněné praktickou výukou ve specializovaných učebnách.

Pro obor Informatika v ekonomice jsou nosnými předměty z oblasti počítačového hardwaru, softwaru a počítačových sítí, dále účetnictví a ekonomika.

Výuka připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti  aktivního využití PC a prací spojených s informačními a komunikačními technologiemi.

Výuka v předmětech informačních a komunikačních technologiích je koncipována jako příprava pro závěrečné testy mezinárodního certifikátu na PC (ECDL).

 

Uplatnění absolventů v praxi

 

Absolventi studijního oboru Aplikace osobních počítačů jsou připravováni tak, aby se po absolvování nástupní praxe a odpovídající době zapracování mohli uplatňovat ve funkcích středního managementu z hlediska odborného, a to např. jako správci sítí v různých soukromých i státních institucích, v grafických a reklamních studiích apod.  

Studijní obor Informatika v ekonomice připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti užití a tvorby ekonomického softwaru v různých odvětvích (banky, úřady, státní instituce) jako analytik a programátor ekonomického softwaru, či v oblasti hromadného zpracování dat.

 

Možnosti dalšího vzdělávání

 

Absolventi jsou také velmi dobře připraveni na studium vyšších odborných a vysokých škol se zaměřením na výpočetní techniku a ekonomické obory.

Kontakt

Střední průmyslová škola
T.G. Masaryka 3
357 33 Loket

Telefon: 352 684 084
Fax: 352 684 084

E-mail: spsloket@spsloket.cz

všechny kontakty