Domov mládeže

Nachází se naproti škole  SPŠ Loket v ulici T. G. Masaryka 18, Loket 357 33

Kancelář vychovatelů: II. patro číslo dveří 21

TELEFON DOMOVA MLÁDEŽE: 352 684 084 klapka 31

Domov mládeže je školským výchovným a ubytovacím zařízením, doplňujícím a podporujícím vzdělávání a zabezpečujícím ubytování s celodenním stravováním mládeže. Plní tím rovněž funkci sociální a ochrannou. Zajišťuje vhodné podmínky pro vzdělávání a zájmovou činnost v době volného času.

-Jedná se o domov mládeže s malým počtem ubytovaných žáků, s rodinným prostředím. Žáci zde najdou zázemí a přechod z domova jim většinou nečiní žádné obtíže.

 Ubytování se poskytuje na základě písemné přihlášky.

 Platby za ubytování v domově mládeže jsou stanoveny na částku 900,-Kč měsíčně. Jedná se tedy od začátku školního roku celkem o deset plateb a platí se vždy do 20. dne v měsíci na měsíc následující.  Platba na účet školy - 0862193379/0800 u České spořitelny,

  • uvádějte vždy jméno plátce/při rozdílu příjmení jméno žáka, za kterého platbu poukazujete/
  • uvádějte částku za měsíční ubytování
  • variabilní symbol- uveďte rodné číslo žáka ubytovaného v domově mládeže
  • do zprávy pro příjemce napište" ubytování"
  • Další potřebné informace a dotazy Vám rádi poskytnou vychovatelé domova mládeže SPŠ  Loket telefon 352684084/ klapka 31 nebo po dobu hlavních prázdnin obdržíte informace v kanceláři školy od 8 hodin do 12 hodin na tel. 352684084.

Přijatí žáci k ubytování v DM jsou zařazováni dle ročníků nebo dle domluvy s vedoucím vychovatelem na dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje.

- příjezdovým dnem v DM je den před začátkem týdenního vyučování (zpravidla se jedná o neděli)

- příjezd je stanoven v časovém rozmezí od 16.30 hodin do 21.30hodin

V den prvního příjezdu do domova mládeže tj. 1.9.2013 (neděle)  od 14.00 hodin do 22.00 hodin, nebo 2.9. 2013 ráno přineste s sebou potvrzení o první platbě za ubytování a stravování.

Strava je pro všechny, kteří podali přihlášku do DM  na pondělí  2.9.2013  zajištěna.

 

Volnočasové vyžití v DM

  • klubovna s televizí
  • sportovní klubovna - se stolním tenisem, biliárem a stolním fotbalem, s možností zapůjčení pálek a míčků na stolní tenis, tága a koule na biliár a dále elektronického terče se šipkami
  • posilovna -  s ribstolí, posilovací lavicí včetně posilovacího příslušenství a posilovací věží

 

Pořádané akce:

- každý čtvrtek sportovní aktivity v tělocvičně města Loket (zejména florbal)

- každé pondělí od 15 hodin v jídelně domova mládeže výuka hraní na kytaru

- kroužek posilování- většinou ve středu nebo dle domluvy

- kroužek pečení dle domluvy v jídelně DM- zejména dortů, sladkých rolád, bábovek a různých moučníků

 

Každoročně pořádáme následující turnaje:

      - v biliáru

      - ve stolním tenise

      - ve stolním fotbale

      - v šipkách

      - v šachách

      - v Dámě

      - v PC hrách

      - v piškvorkách

Po turnaji rozdání drobných sladkých cen a diplomů

Nově začínáme s vydáváním   novin (měsíčníkem) “Alchymista“

 

Nejpovedenější akce v roce 2012: 

Mikulášské posezení v jídelně, kde jsme se sešli v dobré náladě a při dobrém jídle a povídání + společné foto před vánočním stromem u budovy DM, viz foto

(Tajně byla připravena slavnostní výzdoba, z kroužku pečení sladké rolády. Tímto děkujeme všem, co se podíleli na uskutečnění této akce)

Mikulášské posezení v roce 2014

Kromě dobrého jídla, které nám připravily kuchařky, jsme s některými studenty připravili vánoční výzdobu a sladký zmrzlinový pohár. Posezení v jídelně- jsme tentokrát oslavili netradičním způsobem. Z legrace jsme udělali neplacenou tombolu (tzv. nepotřebných) darovaných věcí od ubytovaných žáků a vylosovali si číslo, pod kterým se skrývala odměna (rozdávali se balónky, papírové kapesníky, pytlíčky čaje, ale i např.CD).Na závěr jsme rozbili PIŇATU, z ní potom padaly sladkosti. Piňatu jsme opět společně se studenty předem připravili.Myslím, že akce vydařila a určitě na příští rok opět něco vymyslíme.

 

Mikulášské posezení v roce 2016

Jako každý rok, tak i v tomto roce proběhlo tradiční Mikulášské posezení na DM. Více informací v samostatném článku na adrese http://www.spsloket.cz/aktuality/mikulasske-posezeni-v-roce-2016

Zaměstnanci:     vedoucí vychovatelka: Jana Pitáková

                            vychovatel:        Mgr. Milan Dočekal

                            noční dozor:      Jana Pitáková

                                                        Mgr. Milan Dočekal                     

                     

Tajně byla připravená slavnostní výzdoba, členové kroužku pečení připravili dále sladké rolády - tímto děkujeme všem, co se podíleli na uskutečnění této akce.

Kontakt

Střední průmyslová škola
T.G. Masaryka 3
357 33 Loket

Telefon: 352 684 084
Fax: 352 684 084

E-mail: spsloket@spsloket.cz

všechny kontakty