Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto

 

V pátek 3. února 2017 se na SPŠ Loket, příspěvková organizace, uskuteční „Přijímací zkoušky nanečisto“. Ilustrační testy připravila společnost CERMAT, která bude zajišťovat středním školám v Karlovarském kraji řádné přijímací zkoušky pro čtyřleté vzdělávání s maturitní zkouškou.

Žáci 9. tříd základních škol mají možnost se zdarma seznámit jak s podobou testů, tak i s časovým omezením na jejich vypracování a „přijímačkový stresík“ si tak odbudou dopředu.

Kapacita účastníků není omezena, avšak přihlášení k „Přijímacím zkouškám nanečisto“ je možné nejpozději do středy 1. 2. 2017 do 15.00 hodin.

Informace k průběhu

Účastníci se dostaví min. 15 minut před zahájením, na tabuli při vstupních dveřích naleznou rozdělení do skupin a jejich umístění. K dispozici bude služba, která pomůže s orientací ve škole. Ve třídách proběhne prezence účastníků. Účastníci budou respektovat usazení do lavic zadavatelem testů.

Časový harmonogram

ČAS

DÉLKA

 

10.30 – 10.35

5 min

zahájení

10.35 – 10.40

5 min

instruktáž

10.40 – 11.40

60 min

test z matematiky

11.40 – 11.50

10 min

přestávka

11.50 – 11.55

5 min

instruktáž

11.55 – 12.55

60 min

test z českého jazyka a literatury

12.55 – 13.00

5 min

ukončení

 

Zájemci o testování si přinesou modře či černě píšící propisovací tužku, rýsovací potřeby (pravítko, úhelník, trojúhelník s ryskou)

Kromě psacích a rýsovacích potřeb není dovoleno mít jakékoliv jiné pomůcky (kalkulačky, pravidla pravopisu, mobilní telefony apod.).

Nápoje mohou mít žáci na lavici.

Výsledky ilustračních testů po jejich vyhodnocení zveřejníme pod kódovými čísly jednotlivých uchazečů na internetových stránkách školy.

K přijímacím zkouškám se můžete přihlásit na spsloket@spsloket.cz, nebo na telefonním čísle 352 684 084.

 

Kontakt

Střední průmyslová škola
T.G. Masaryka 3
357 33 Loket

Telefon: 352 684 084
Fax: 352 684 084

E-mail: spsloket@spsloket.cz

všechny kontakty