Studijní obory

18 - 20 - M/01 Informační technologie - Aplikace osobních počítačů

Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují znalost žáků ze základní školy a vytvářejí předpoklady pro další odborné vzdělávání žáků.

Žáci si osvojují cizí jazyk – anglický, který má v současné době v informační technologiích a počítačové terminologii dominantní pozici.

Výuka předmětu výpočetní technika je koncipována jako příprava k vykonání závěrečných testů k získání mezinárodního certifikátu na PC (ECDL).

více o tomto oboru...

18 - 20 - M/01 Informační technologie - Informatika v ekonomice

Projekt připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím PC a prací spojených s komunikační technikou.

Absolventi zvládnou kromě pouhého využívání hotových softwarových produktů také schopnost aktivně se účastnit tvorby projektů.

Výuka předmětu výpočetní technika je koncipována jako příprava k vykonání závěrečných testů k získání mezinárodního certifikátu na PC (ECDL).

více o tomto oboru...

36 - 47 - M/01 Stavebnictví

Obsah studia tvoří předměty všeobecně vzdělávací a předměty odborné. Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují znalosti žáků základní školy a vytvářejí předpoklady pro další odborné vzdělávání žáků.

Žáci si osvojí jeden cizí jazyk – anglický nebo německý - nejen pro potřebu běžné komunikace, ale i pro dorozumívání se se zahraničními spolupracovníky.

více o tomto oboru...

36 - 47 - M/01 Stavebnictví - stavební obnova

Tento obor bude nově otevřen ve školním roce 2013/ 2014, jako jediný v kraji. Klade zvláštní důraz na opravy a revitalizace historických stavebních objektů.

Studium je doplněno množstvím exkurzí na stavby, kde budou žáci seznámeni se stavební praxí při renovaci historických objektů v reálných podmínkách. V předmětu praxe si studenti rovněž osvojí manuální dovednosti v oblasti stavebních prací.

více o tomto oboru...

36 - 45 - M/01 Technická zařízení budov

Obsah studia tvoří předměty všeobecně vzdělávací a předměty odborné. Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují znalosti žáků základní školy a vytvářejí předpoklady pro další odborné vzdělávání žáků.

Žáci si osvojí alespoň jeden cizí jazyk - anglický nebo německý - nejen pro potřebu běžné komunikace, ale i pro dorozumívání se zahraničními spolupracovníky.

více o tomto oboru...

Kontakt

Střední průmyslová škola
T.G. Masaryka 3
357 33 Loket

Telefon: 352 684 084
Fax: 352 684 084

E-mail: spsloket@spsloket.cz

všechny kontakty