Studijní obory

18 - 20 - M/01 Informační technologie

Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují znalost žáků ze základní školy a vytvářejí předpoklady pro další odborné vzdělávání žáků.

Žáci si osvojují cizí jazyk – anglický, který má v současné době v informační technologiích a počítačové terminologii dominantní pozici.

Výuka předmětu výpočetní technika je koncipována jako příprava k vykonání závěrečných testů k získání mezinárodního certifikátu na PC (ECDL).

více o tomto oboru...

36 - 45 - M/01 Technická zařízení budov

Obsah studia tvoří předměty všeobecně vzdělávací a předměty odborné. Ze všeobecně vzdělávacích předmětů je kladen důraz na schopnost používání cizího jazyka při pracovním uplatnění v zemích EU.

Studium poskytne vedle základních poznatků ze stavebnictví odborné a speciální znalosti v oblastech ekologického i tradičního vytápění, klimatizace, zásobování plynem, rozvodů vody a vzduchotechniky. Součástí výuky je také projektování rozvodů v CADových programech a příprava na vykonání kurzu svařování dle ČSN 05 0705.

více o tomto oboru...

26 - 45 - M/01 Telekomunikace

Tento obor bude nově otevřen ve školním roce 2016/ 2017, jako jediný v kraji. Možnými uplatněními absolventů jsou technik radiokomunikací, přenosových zařízení, telekomunikačních služeb, radiokomunikačních zařízení, spojovacích zařízení, počítačových sítí, výpočetní techniky, dispečer telekomunikačního provozu a kontrolor telekomunikačních zařízení.

více o tomto oboru...


Kontakt

Střední průmyslová škola Loket, příspěvková organizace
T.G. Masaryka 3
357 33 Loket

Telefon: 352 684 084
Fax: 352 684 084

E-mail: spsloket@spsloket.cz

všechny kontakty